Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Fpd
Category: Unknown

Key contact details for Fpd
Website
www.fpd.com.my
Address
Menara PGRM 2, No 8, Jalan Pudu Ulu, Kuala Lumpur, 56100
 

Timber

Timber Industry

Forest Plantation Development


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Industri perkayuan telah menjadi komoditi utama dalam sosio-ekonomi Malaysia sejak berdekad lamanya. Kini, industri perkayuan ini telahpun memberikan peluang pekerjaan kepada lebih 302,000 pekerja mahir dan separuh mahir dan menyumbangkan 4% Kelauran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang berjumlah RM 22.79 billion dalam tahun 2008. Melalui Dasar Perindustrian Kayu Negara (NATIP) Malaysia telah mensasarkan perngeluaran untuk eksport sebanyak RM 53 billion hasil kayu dan produk-produk berasaskan kayu menjelang 2020. Pada tahun 2005, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah newujudkan program pembangunan ladang hutan. Program ini adalah bertujuan bagi memastikan pembekalan bahan mentah adalah secara berterusan dan meningkat bagi menampung keperluan industri perkayuan di samping memelihara ekologi hutan asli yang kaya dengan flora dan fauna. Dalam melaksanakan program pembangunan ladang hutan sebuah syarikat tujuan khas (SPV) yang dikenali sebagai Forest Plantation Development Sdn. Bhd. (FPDSB) telah ditubuhkan pada 13hb Februari 2006 oleh Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB). FPDSB ditubuhkan sebagai pengurus program pembangunan ladang hutan yang bertanggungjawab untuk mempromosikan program, mengurus dana pinjaman mudah, menjalankan pemantauan dan memberi khidmat nasihat serta latihan yang berkaitan dengan program. Selain itu, FPDSB juga berfungsi sebagai agen untuk memasarkan produk-produk ladang dan mempromosikan pelaburan serta menstruktur insentif berkaitan dengan ladang hutan

  • Business profile

    Industri perkayuan telah menjadi komoditi utama dalam sosio-ekonomi Malaysia sejak berdekad lamanya. Kini, industri perkayuan ini telahpun memberikan peluang pekerjaan kepada lebih 302,000 pekerja mahir dan separuh mahir dan menyumbangkan 4% Kelauran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang berjumlah RM 22.79 billion dalam tahun 2008. Melalui Dasar Perindustrian Kayu Negara (NATIP) Malaysia telah mensasarkan perngeluaran untuk eksport sebanyak RM 53 billion hasil kayu dan produk-produk berasaskan kayu menjelang 2020. Pada tahun 2005, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah newujudkan program pembangunan ladang hutan. Program ini adalah bertujuan bagi memastikan pembekalan bahan mentah adalah secara berterusan dan meningkat bagi menampung keperluan industri perkayuan di samping memelihara ekologi hutan asli yang kaya dengan flora dan fauna. Dalam melaksanakan program pembangunan ladang hutan sebuah syarikat tujuan khas (SPV) yang dikenali sebagai Forest Plantation Development Sdn. Bhd. (FPDSB) telah ditubuhkan pada 13hb Februari 2006 oleh Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB). FPDSB ditubuhkan sebagai pengurus program pembangunan ladang hutan yang bertanggungjawab untuk mempromosikan program, mengurus dana pinjaman mudah, menjalankan pemantauan dan memberi khidmat nasihat serta latihan yang berkaitan dengan program. Selain itu, FPDSB juga berfungsi sebagai agen untuk memasarkan produk-produk ladang dan mempromosikan pelaburan serta menstruktur insentif berkaitan dengan ladang hutan

Fpd's Keywords

Timber | Timber Industry | Forest Plantation Development | Timber Industry Board | Commercial Forest Plantation | Financing Program