Tadika Islam menggunakan "Mudul Keimanan"

By: Tadika Tarbawi  27-06-2009
Keywords: Modul Keimanan, Motto: Awal belajar mengenal ALLAH,

      Tadika Tarbawi menggunakan Mudul Keimanan; mudul yang berteraskan Nama-Nama ALLAH yang kemudiannya di kembangkan kepada subjek-subjek Sains, Matematik, Bahasa. Saripatinya adalah merujuk kepada buku "Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam" hasil Almarhum Dr. Nasih Ulwan (semoga ALLAH memberkati hasil tangan beliau dan memempatkan bersama para syuhada-Amin).
     Di samping itu Tadika Tarbawi tidak ketinggalan menggunakan kaedah semasa "Montesorri" dalam meningkatkan kemahiran motor skill para anak-anak.

Keywords: Modul Keimanan, Motto: Awal belajar mengenal ALLAH,