Perkhidmatan Penjagaan dan Rawatan Pesakit Dirumah

By: I CARE HOME NURSING  21-01-2012
Keywords: Healthcare, Health, Health Care

Menjaga ahli keluarga yang sedang sakit ataupun yang kurang berupaya memerlukan banyak masa dan tenaga. Pengetahuan tentang teknik penjagaan dan rawatan yang betul amat penting untuk memastikan pesakit berada dalam keadaan selesa dan lebih bersemangat untuk menjadi lebih sihat atau pulih berdasarkan kepada keadaan pesakit berkenaan. iCARE menyediakan jururawat berdaftar(SRN) untuk membantu pesakit dan keluarga mereka untuk menikmati keselesaan dirumah sambil menjalani rawatan dan penjagaan khusus sebagaimana yang diperolehi dihospital.

Keywords: Assisted Living, Critical Care, Elderly Care, Health, Health Care, Healthcare, Healthcare Industry, Home care, home health care, Home Nursing Medical Care, Nursing, Nursing Services, Patient Care, Wound Healing,