Perkhidmatan Perakaunan Tahunan

By: AZAMACC SERVICES SDN BHD  17-02-2012
Keywords: Accounting & Book Keeping Services

Laporan Kewangan sesebuah syarikat yang disediakan oleh AMSSB terdiri daripada laporan-laporan berikut:- a) Penyata Pendapatan (Penyata Untung Rugi) Tahunan – sama seperti di dalam laporan bulanan di atas b) Kunci Kira-Kira Tahunan - sama seperti di dalam laporan bulanan di atas c) Laporan Aliran Tunai Tahunan – sama seperti di dalam laporan bulanan di atas d) Laporan Penghutang – sama seperti di dalam laporan bulanan di atas e) Laporan Pemiutang - sama seperti di dalam laporan bulanan di atas f) Imbangan Duga, Lejar Am & Laporan Penyesuaian Bank – disediakan untuk pihak audit luar sahaja Fi Perkhidmatan adalah di antara RM3,000 - RM7,000 setahun tempoh perakaunan, berdasarkan kepada kes.

Keywords: Accounting & Book Keeping Services

Contact AZAMACC SERVICES SDN BHD

Email

Print this page

Share