Kursus Pengendalian Makanan

Kursus Pengendalian Makanan from kursus pengendalian makanan

By: kursus pengendalian makanan  02-01-2015
Keywords: kursus pengendalian makanan

Kursus pengendalian makanan merupaka kursus yang wajib dihadiri oleh semua penngendali makanan yang bekerja di Malaysia menurut akta kebersihan makanan 1985. Kursus boleh dihadiri di mana-mana Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bayaran bagi kursus adalah RM50/orang. Kursus dijalankan dalam tempoh 3Jam sahaja. Sijil yang diperolehi sah selamanya. Gagal menghadiri kursus ini akan mengakibatkan anda didenda sehingga RM10,000 atau Penjara tidak melebihi 2 Tahun sekiranya dissabit kesalahan.

Keywords: kursus pengendalian makanan

Other products and services from kursus pengendalian makanan

02-01-2015

Suntikan Typhoid / tifoid pengendali makanan

lawati kursuspengendalianmakanan.com untuk mengetahui dimana anda boleh dapatkan suntikan ini.


02-01-2015

Pest Control

ketahui di mana anda boleh dapatkan senarai syarikat pest control di sekitar kawsan anda.


Perunding pensijilan Halal JAKIM Malaysia from kursus pengendalian makanan thumbnail
02-01-2015

Perunding pensijilan Halal JAKIM Malaysia

Dapatkan pengiktirafan Halal JAKIM untuk produk dan restoran anda sekarang