Unit Trust Islamic Public Mutual

Unit Trust Islamic Public Mutual from U2Consultant

By: U2Consultant  01-06-2012
Keywords: Unit Trust, financial freedom, Epf Investment

Apakah skim pelaburan Ahli KWSP? Skim ini membenarkan ahli-ahli KWSP untuk melabur 20% daripada baki yang melebihi Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1 Bagaimana melabur? Jumlah yang boleh dilabur adalah sebanyak 20% daripada baki yang melebihi Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1. 1)Pelaburan minimum sebanyak RM1,000. 2)Pelaburan boleh dibuat sekali bagi setiap 3 bulan. Contoh 1: Rudy berumur 33 tahun. Berdasarkan penyata KWSP yang terkini, jumlah simpanannya dalam Akaun 1 ialah RM70,000. Dengan merujuk kepada jadual Simpanan Asas di atas, simpanan asas yang diperlukan dalam Akaun 1 ialah RM24,000. Ini bermakna dia layak mengeluarkan jumlah minimum RM1,000 dan maksimum RM9,200 daripada simpanan KWSPnya untuk pelaburan dalam dana unit amanah. Pengiraan = (RM70,000 – RM24,000) * 20% = RM9,200 Contoh 2: Azdman berumur 29 tahun. Berdasarkan penyata KWSP yang terkini, jumlah simpanannya dalam Akaun 1 ialah RM18,000. Dengan merujuk kepada jadual Simpanan Asas di atas, simpanan asas yang diperlukan dalam Akaun 1 ialah RM16,000. Ini bermakna dia tidak layak mengeluarkan jumlah minimum RM1,000 tidak mecukupi daripada simpanan KWSPnya untuk pelaburan dalam dana unit amanah. Pengiraan = (RM18,000 – RM16,000) * 20% = RM40

Keywords: Epf Investment, financial freedom, Gandakan Wang, Perancangan Kewangan, Perancangan Pendidikan, Perancangan Persaraan, Simpanan hari tua, Simpanan KWSP, Tingkatkan Kekayaan Anda, Tingkatkan Wang KWSP, Unit Trust,