ICT Equipment supplies services and training

ICT Equipment supplies services and training from Pasca Technology

By: Pasca Technology  17-03-2012
Keywords: Personal Computer, Sales Supply, Software Research

We are acompany thathas experience insupplies, services, technical trainingand support forICTequipment.All of our clientscomefromboth government andprivate sectors.

Kami adalah syarikat yang mempunyai pengalaman dalam bekalan, perkhidmatan, latihan teknikal dan sokongan peralatan ICT. Semua pelanggan kami datang dari sektor kerajaan dan juga swasta.

Keywords: Pasca, Pasca Technology, Personal Computer, Sales Supply, Software Research,