BAHASA MALAYSIA

By: PUSAT TUISYEN INTERAKTIF SUKSES   19-02-2011
Keywords: Education & Training Services

BAHASA MALAYSIA - Main subject in Malaysia Education Syllabus. Followings are some mistakes that often confuse our young ones.

Sample 01
Perhatikan Kata Ganti Nama Diri Pertama, Kedua dan Ketiga semasa membina ayat aktif dan ayat pasif.

Contoh: Saya membaca buku itu semalam.(Ayat Aktif)
            Buku itu saya baca semalam. (Ayat Pasif)

Sample 02
Fokus pada penggunaan dari & daripada.

Sample 03
Fahamkan kata-kata sendi nama & penggunaan imbuhan.

Ketiga-tiga keutamaan dalam membina ayat yang lengkap tanpa sebarang kesalahan adalah penting untuk semua lapisan pelajar.

Segala contoh ditulis oleh Mr. Lai.


Keywords: Education & Training Services

Contact PUSAT TUISYEN INTERAKTIF SUKSES

Website - None provided

Email

Print this page

Share