Pesuruhjaya Sumpah

By: Pesuruhjaya Sumpah Kampung Attap  15-09-2016
Keywords: Commissioner for Oaths Kampung Attap

Perkhidmatan/Mengendalikan Sumpah untuk: - Justifikasi jaminan - Mengambil apa-apa sumpah, afidavit, Akuan berkanun - Sumpah wasi dan pentadbir (Wasiat) - Audit Akaun, Pendaftaran Syarikat, perkhidmatan setiausaha - Pendaftaran Persatuan dan pertubuhan - Perjanjian pinjaman wang, Perjanjian Sewa Beli - Kuasa Wakil, pengecualian duti setem - Pendaftaran Perkahwinan & Pendaftaran Petisyen Perceraian - Permohonan deklarasi kewarganegaraan & pengecaman deklarasi kewarganegaraan. - Borang permohonan imigresen - Kehilangan pasport, Permohonan pasport untuk kanak-kanak di bawah umur dan anak-anak yatim. - Permohonan penukaran Nama dalam Kad Pengenalan, agama dan butir-butir - Permohonan Sijil Lahir - Kemudahan kredit Bank, perunding undang-undang & politik - Interpreter untuk cacat penglihatan, celik, orang tidak faham Bahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) ******************************************************** Services/Administer Oaths For: - The justification for bail - Taking any affidavit affirmation, statutory declarations - Swearing executors and administrators (will) - Audit accounts, company registrations, secretary services - Societies and associations registrations - Money lending agreement, Hire Purchase Agreement - Power of Attorney, stamp duty exemptions - Marriage registrations & divorce petitions - Citizenship application declarations & denounce citizenship declarations - Imigration application form - Lost of passport, application of passport for minor and orphans - I.C change of name, religion and other particulars - Birth certificate application - Bank credit facilities, legal & political consultant - Interpreter for visually impairred, literate, person does not understand in Bahasa Malaysia and English

Keywords: Commissioner for Oaths Kampung Attap

Contact Pesuruhjaya Sumpah Kampung Attap

Email

Print this page

Share