nadyha management & services

By: nadyha management & services  01-09-2012
Keywords: Management

Takaful IKHLAS Mengapa perlu memilih Takaful Ikhlas? 1) Takaful Ikhlas merupakan pengurusan dan pengendali risiko yang berlandaskan Syariah. 2) Halal dan tiada was-was. 3) Pelannya adalah fleksibel, cover yang tinggi serta memenuhi citarasa pelanggan. 4) Tiada istilah BURN atau HANGUS. tidak seperti Insurans Konvesional yang lain, 3 tahun pertama adalah HANGUS dan tiada nilai tunai, sedangkan di Takaful Ikhlas, nilai tunai wang sudah wujud pada tahun pertama lagi. 5) Takaful Ikhlas melindungi anda dari 40 Penyakit Kritikal, Insurans Konvensional hanya melindungi anda dari 36 Penyakit Kritikal sahaja. TAKAFUL IKHLAS COMMITTEE AHLI LEMBAGA PENGARAH Tn. Hj. Mohammad bin Abdullah (Pengerusi) Y.Bhg. Dato' Othman bin Hashim Tn. Hj. Anuar bin Mohd Hassan En. Mustaffa bin Ahmad En. Halim bin Hj. Din Tn. Hj. Syed Moheeb bin Syed Kamarulzaman (Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif) AHLI MAJLIS PENGAWASAN SYARIAH Y.Bhg. Dato' Mohd Mokhtar bin Shafii (Ahli Majlis Fatwa Selangor/Bekas Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan) Tn. Hj. Nik Moustpha bin Hj. Nik Hassan (Timbalan Pengarah, Institut Kefahaman Islam Malaysia) Prof. Madya Dr. Mohd Ma'sum bin Billah (Pensyarah, Fakulti Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa) Prof. Madya Dr. Ahmad Hidayat bin Buang (Pensyarah, Syariah dan Undang-undang, Universiti Malaya) 40 PENYAKIT KRITIKAL CRITICAL ILLNESS RIDER 1) ANGIN AHMAR (STROK) 2) SERANGAN SAKIT JANTUNG 3) PENYAKIT KORONARI ARTERI YANG MEMERLUKAN PEMBEDAHAN 4) LAIN LAIN PENYAKIT ARTERI KORONARI YANG SERIUS 5) ARTHERECTOMY KORONARY 6) PENGGANTIAN INJAP JANTUNG 7) PEMBEDAHAN AORTA 8) KOMA 9) TEKANAN DARAH TINGGI ARTERI PULMONARI PRIMER 10) KETUMBUHAN BENIGNA OTAK 11) RADANG OTAK (ENCEPHALITIS) 12) MENINGITIS BAKTERIA (radang pada membran otak & saraf tunjang akibat serangan bakteria) 13) KEROSAKAN BUAH PINGGANG 14) PENYAKIT SISTA MEDULLA 15) LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) DENGAN LUPUS NEPHRITIS 16) PENYAKIT HATI YANG KRONIK 17) RADANG HATI FULMINANT akibat serangan virus 18) PENYAKIT PARU-PARU KRONIK 19) PEMINDAHAN ORGAN UTAMA 20) KANSER 21) ANEMIA APLASTIK 22) PENYAKIT MOTOR NEURON 23) PENYAKIT PARKINSON 24) PENYAKIT ALZHEIMER/IRREVERSIBLE ORGANIC DEGENARTIV DISORDER 25) SINDROM APALLIC 26) MUSCULAR DYSTROPHY 27) MULTIPLE SCIEROSIS 28) POLIOMYELITIS 29) AIDS akibat pemindahan darah 30) PENYAKIT TERMINAL 31) HILANG UPAYA PENGLIHATAN / BUTA 32) KELECURAN UTAMA 33) HILANG UPAYA PERTUTURAN / BISU 34) HILANG UPAYA PENDENGARAN / PEKAK 35) HILANG UPAYA PERGERAKAN BEBAS 36) LUMPUH / PARAPLEGIA 37) TRAUMA KEPALA UTAMA 38) CARDIOMYOPATHY 39) PEMBEDAHAN OTAK 40) MANFAAT KEILATAN KEKAL DAN MENYELURUH 6) Jika peserta terkena penyakit kritikal, Takaful Ikhlas SATU-SATUNYA pengendali di Malaysia yang akan membayar sekaligus! Berbeza dengan pengendali lain yang hanya membuat bayaran secara berkala mengikut tahunan. 7) Sekiranya peserta terkena salah satu daripada 40 penyakit kritikal, peserta akan dikecualikan daripada membayar sumbangan. Sebagai contoh, sekiranya peserta mengambil polisi 25 tahun, dan beliau terkena penyakit kritikal pada tahun ke-5 dan polisi masih berbaki 20 tahun, maka peserta akan dikecualikan membuat bayaran sumbangan selama 20 tahun. DAN LAGI, pihak Takaful Ikhlas akan membayar sumbangan kepada polisi peserta sehinggalah tamat tempoh. yang paling BEST ialah, nilai matang adalah PENUH walaupun peserta berhenti bayar pada tahun ke-5. Rider ini bernama "Waiver Of Contribution" 8) Di Takaful Ikhlas juga terdapat Rider yang bernama "Family Income Benefit". Ia berfungsi memberi elaun kepada waris atau keluarga terdekat peserta sekiranya berlaku musibah (mati, lumpuh atau penyakit kritikal) kepada peserta dalam tempoh polisi. contohnya Peserta mengambil satu polisi 25 tahun, dan beliau telah MATI pada tahun ke-5, Takaful Ikhlas akan membayar kepada waris peserta RM100.00/sebulan kepada waris peserta sehingga tamat tempoh polisi. 9) Belanja Pengurusan Jenazah atau Rider "Immidiate Death Expense" sehingga RM3000 akan diberi dalam tempoh 24 jam sekiranya berlaku kematian kepada peserta. Hanya perlukan salinan fotostat sijil mati atau pun surat permit kubur. Apa yang anda perlu tahu ?? Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) boleh mengeluarkan sebahagian simpanan dalam Akaun 2 untuk membeli polisi insurans penyakit kronik.Peruntukan mengenainya termaktub dalam Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2007 yang diluluskan di Dewan Negara. What is Takaful?......Takaful is an insurance concept which is grounded in Islamic Muamalat, observing the rules and regulations of Shariah. In fact, this concept has been practised for over 1400 years. Digalakkan memiliki insurans dan pelan takaful pada usia yg lebih muda kerana premium yg perlu dibyr akan lebih rendah berbanding apabila semakin berusia. Semakin tinggi usia kita, semakin berisiko untuk mendapat penyakit, dan premium yg harus dibayar juga akan tinggi. Umum mengetahui insurans konvesional adalah haram kerana mempunyai unsur-unsur gharar,judi dan riba. Manakala Takaful adalah halal kerana berlandaskan syariah. Sila rujuk di sini: http://www.e-fatwa.gov.my/jakim/keputusan_view.asp?keyID=96 Amat mendukacitakan untuk mengakui bahawa hampir 80 peratus golongan profesional Melayu masih kurang memahami mengenai sistem perancangan kewangan yang boleh membantu menjana ekonomi keluarga mereka. Takaful hayat dan takaful perubatan adalah berbeza Ramai rakyat Malaysia yang terkeliru membezakan perkataan hayat dan perkataan perubatan atau kemalangan. Takaful hayat biasanya melindungi kes-kes berprofil tinggi seperti kematian, kecacatan kekal, kecatatan separa, penyakit kritikal dan pembedahan kritikal. Manakala takaful perubatan dan kemalangan melindungi kes-kes seperti kemalangan kecil, pembedahan biasa, kemalangan yang tidak melibatkan kecacatan dan penyakit-penyakit tidak kritikal seperti denggi dan sebagainya tertakluk kepada pelan persetujuan yang telah dipersetujui semasa perjanjian dibuat. Kenapa Takaful Hayat penting? Tiga sebab utama iaitu hutang yang bakal ditinggalkan (kematian dan kecatatan kekal) tidak berupaya bekerja mendapatkan pendapatan (kecacatan kekal) rawatan kes berprofil tinggi adalah bukan percuma. Kerajaan sentiasa menggalakkan rakyat Malaysia mendapatkan kontrak insuran atau takaful hayat kerana pembiayaan rawatan bagi penyakit kritikal memerlukan perbelanjaan besar walaupun di hospital kerajaan. Kepentingan Takaful perubatan Sebab utama ialah mendapatkan perlindungan bagi kes-kes kecil dengan lebih cepat dan selesa melalui perkhidmatan di hospital swasta. Kes-kes kurang kritikal seperti melecur, kepatahan yang tidak serius, pembedahan biasa, mata, telinga dan sebagainya biasanya memerlukan masa yang lama bagi mendapatkan giliran rawatan atau pembedahan di hospital kerajaan. Oleh yang demikian, kerajaan sentiasa menggalakkan penubuhan pusat rawatan swasta bagi memangkin hospital kerajaan seterusnya memberi keselasaan kepada rakyat Malaysia. Antara produk-produk popular Takaful Ikhlas: IKHLAS WANITA TAKAFUL "Helping today's women take charge of challenges in life" I. DESKRIPSI PELAN Ianya merupakan pelan berbentuk pelaburan di mana keuntungan yang akan dipulangkan semula kepada para peserta. Tempoh sijil daripada 15 hingga 49 tahun. Sumbangan dibayar sehingga tempoh matang sijil. Manfaat matang merupakan sumbangan terkumpul (bersih daripada sebarang caj) Akaun Pelaburan Peribadi (PIA) dan dibayar sebaik sahaja peserta mencapai umur 65 tahun. Produk ini memberi perlindungan jika perkara-perkara di bawah terjadi semasa tempoh sijil :- (i) Kematian dan/atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh kepada peserta disebabkan sama ada sebab-sebab biasa tau kemalangan. (ii) Menderita akibat sebarang kanser spesifik wanita dan/atau lain-lain penyakit wanita seperti yang akan dinyatakan. II. MANFAAT-MANFAAT Skop Perlindungan Manfaat Kematian Jika berlaku kematian terhadap peserta dalam tempoh sijil, 100% baki dari Had Seumur Hidup ketika itu termasuk jumlah terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada penama atau keluarga terdekat peserta Manfaat Keilatan Kekal dan Menyeluruh / Lumpuh Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh kepada peserta berlaku sebelum peserta mencapai umur 60 tahun, 100% baki dari Had Seumur Hidup ketika itu termasuk jumlah terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada peserta. Semua manfaat-manfaat lain akan ditamatkan. Manfaat Kanser Spesifik Wanita Sekiranya berlaku keadaan di mana peserta menderita akibat mana-mana kanser spesifik wanita akan dibayar kepada peserta tertakluk kepada tempoh menunggu selama enam puluh (60) hari daripada tarikh kuatkuasa sijil dan tempoh survival selama tiga puluh (30) hari. Baki Had Seumur Hidup akan dibayar sekiranya jumlah lebih rendah. Manfaat bayaran di bawah kategori ini akan mengurangkan Had Seumur Hidup. Lain-Lain Manfaat Penyakit Wanita Sekiranya peserta menderita dari sebarang penyakit yang akan dinyatakan dalam jadual nanti dalam tempoh sijil, peratusan Had Seumur Hidup yang dibenarkan seperti yang dinyatakan akan dibayar kepada peserta Baki Had Seumur Hidup akan dibayar sekiranya jumlahnya lebih rendah. Manfaat Kehamilan Untuk pelan dengan manfaat kehamilan peratusan Had Seumur Hidup, seperti yang dinyatakan dan tertakluk kepada tempoh menunggu selama satu (1) tahun, akan dibayar sekiranya peserta mengalami komplikasi-komplikasi, kehamilan dan penyakit-penyakit konginetal bayi. Manfaat ini akan ditamatkan apabila peserta telah mencapai umur 45 tahun. Manfaat bayaran di bawah kategori ini akan mengurangkan Had Seumur Hidup. Syarat-syarat :- Bagi Keilatan Kekal dan Menyeluruh peserta, manfaat yang dibayar adalah tertakluk kepada tempoh terhad menunggu selama 6 bulan, dengan syarat :- Tuntutan keilatan kekal dan menyeluruh telah disahkan berdasarkan bukti yang meyakinkan yang diberikan kepada pihak syarikat, seperti yang telah ditetapkan di dalam kontrak sijil Keilatan kekal dan menyuluruh adalah berdasarkan kepada definisi sebarang pekerjaan seperti yang telah ditetapkan di dalam kontrak sijil. Tiada tunggakan sumbangan PENGECUALIAN-PENGECUALIAN :- Manfaat Penyakit Wanita: Tiada manfaat akan dibayar akibat perkara-perkara berikut :- Sebarang kecederaan atau penyakit yang disebabkan oleh perbuatan sengaja mencederakan diri sendiri ketika waras atau tidak waras. Sebarang Kecederaan atau penyakit yang disebabkan oleh peperangan, penaklukan, tindakan ketenteraan musuh asing, perseteruan (sama ada perang diisytiharkan atau tidak), peperangan sivil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan awam, kuasa ketenteraan atau rebutan kuasa, penglibatan secara langsung dalam rusuhan, mogok dan kekacauan awam. Kewujudan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) atau Virus Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit (HIV) Pergantungan kepada alcohol atau ketagihan dadah Sebarang pelanggaran atau cubaan pelanggaran undang-undang atau menentang penahanan undang-undang. Sebarang pembedahan pilihan, pembedahan kosmetik atau plastic (kecuali diperlukan atas sebab kecederaan atau penyakit) Sebarang Kecederaan yang terjadi disebabkan oleh sukan professional, sebarang bentuk perlumbaan, selam scuba, aktivi terjun udara seperti peluncuran gantung (hang-gliding), penerbangan belon dan sebarang aktiviti atau sukan berbahaya kecuali setelah mendapat kebenaran khas. Sebarang kehamilan hasil daripada rawatan kesuburan, termasuk rawatan persenyawaan. Penamatan Kehamilan Elektif selain daripada sebab-sebab kesihatan. Manfaat-manfaat Kehamilan Tiada manfaat akan dibayar akibat perkara-perkara berikut :- Sebarang kehamilan hasil daripada rawatan kesuburan, temrasuk rawatan persenyawaan Penamatan Kehamilan Elektif selain daripada sebab-sebab kesihatan. III. SYARAT-SYARAT UMUR PENYERTAAN Umur Penyertaan 16 tahun - 50 tahun, umur pada hari jadi berikutnya. Jumlah Perlindungan Pelan A dan C : RM50,000 Had Seumur Hidup Pelan B dan D : RM100,000 Had Seumur Hidup Umur Penamatan Bila mencapai umur 65 tahun, umur pada hari jadi berikutnya Tempoh Perlindungan 15 - 49 tahun IKHLAS SAVINGS TAKAFUL "Life is full of surprises........So, plan well to maintain your precious lifestyle" Simpanan dan perlindungan Soalan saya, berapa peratus dari gaji bulanan anda DISIMPAN untuk persediaan MASA DEPAN anda ? Mungkin jwpn drp anda, sukar untuk menyimpan wang walaupun ke dalam BANK? dpt2 kalau anda seorang lelaki yg boros :) For sure kita akan senang mengeluarkan simpanan walaupun niat dihati nak menyimpan bg keperluan masa hadapan kan??? Juz masukkan shj kad ATM dan pengeluaran sudah dpt dibuat. Dan apabila kita berhasrat untuk membeli sesuatu yang kita hajati!! Walaupun barangan yang diperlukan itu tidak lah menjadi keperluan utama, hanya kerana ketika itu ada jualan Mega Sale. Takut terlepas sales 70%. Hanya Takaful Dapat MEMASTIKAN Anda Menyimpan Secara Tetap. Kebanyakkan Individu menyimpan di TAKAFUL kerana beberapa sebab : Untuk simpanan dan persediaan perlindungan pendapatan untuk keluarga sekiranya berlaku kematian. Untuk pendapatan masa tua. Untuk pendapatan sekiranya berlaku kecacatan kekal. Untuk Persediaan wang tunai sekiranya berlaku kecemasan atau ada peluang perniagaan. Ikhlas Saving Takaful adalah pelan terbaik untuk simpanan dan perlindungan jangka masa panjang anda. IET (IKHLAS EDUCATION TAKAFUL "How far have you planned for your child's future?" Memiliki pendidikan sempurna adalah pasport ke arah membina kehidupan bahagia. Anda akur dengan kenyataan ini, sebab itulah anda sentiasa inginkan hanya yang terbaik untuk pendidikan anak anda. Memandangkan kos pendidikan sentiasa meningkat dari setahun ke setahun, and perlu merancang dari sekarang. Ianya merupakan pelan yang membantu anda menabung sejumlah kecil wang setiap bulan. Tanpa disedari jumlah yang terkumpul, cukup untuk membiayai pendidikan anak anda di masa depan. Selain itu, pelan ini juga menawarkan anda perlindungan sekiranya ditakdirkan anak anda meninggal dunia atau kehilangan upaya. Dan anda diberi pilihan fleksibel untuk membuat sumbangan antara 6 hingga 23 tahun sehingga tempoh matang sijil. Apakah yang dilindungi oleh IKHLAS Education Classic? Berikan anak anda nikmat perlindungan insurans di saat anda menabung untuknya. Pelan ini dicipta khusus untuk kanak-kanak berumur antara 30 hari sehingga 12 tahun, jadi anda boleh merancang untuk pendidikan mereka seawal yang mungkin. Dengan pelan istimewa ini akan menikmati manfaat-manfaat berikut:- Manfaat Kematian & Kehilangan Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD) Sekiranya ditakdirkan berlaku kematian atau kehilangan upaya kekal dan menyeluruh menimpa anak anda sebelum tempoh matang sijil, jumlah perlindungan akan dibayar sekaligus berserta dengan jumlah terkumpul perlindungan akan dibayar sekaligus berserta dengan jumlah terkumpul di dalam Akaun Pelaburan Peribadi (PIA) kepada anda. Sekiranya kematian atau kehilangan upaya kekal dan menyeluruh berlaku sebelum anak anda mencapai umur lima (5) tahun pada harijadi seterusnya jumlah perlindungan yang akan dibayar. Kenapa IKHLAS Education Classic Takaful? MANFAAT KEMATANGAN Sebaik sahaja sijil matang, anak anda akan menerima secara sekaligus sejumlah wang, setara dengan jumlah yang terkumpul di dalam Akaun Pelaburan Peribadi (PIA). PENGELUARAN WANG TUNAI Pengeluaran wang tunai boleh dilakukan daripada Akaun Pelaburan Peribadi (PIA) setelah sijil berkuatkuasa untuk tempoh minimum selama lima (5) tahun. Hanya tiga (3) pengeluaran sahaja dibenarkan sepanjang tempoh sijil, dengan jarak minimum di antara pengeluaran ialah dua (2) tahun. Yuran pengeluaran sebanyak RM15.00 akan dikenakan ke atas Akaun Pelaburan Peribadi (PIA) bagi setiap pengeluaran. PENAMBAHAN KADAR SUMBANGAN Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari pertama sijil berkuatkuasa. Jumlah penambahan minimum adalah sebanyak RM50.00 di mana jumlah ini akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam Akaun Pelaburan Peribadi (PIA) peserta. ANUGERAH PENCAPAIAN CEMERLANG Mereka yang menyertai pelan ini akan diberi anugerah untuk pencapaian cemerlang di peperiksaan UPSR, PMR atau SPM. Manfaat ini hanya akan dibayar sekiranya pada tarikh peperiksaan, sijil telah berkuatkuasa untuk tempoh minimum tiga (3) tahun. Manfaat anugerah adalah RM100 untuk setiap markah A yang dicapai di dalam semua matapelajaran UPSR (minimum 5A), PMR (minimum 7A) atau SPM/SPVM (minimum 7A). SYARAT DAN HAD UMUR Umur 30 hari - 12 tahun (umur pada harijadi berikutnya) Jumlah had perlindungan Minimum RM10,000 Maksimum RM150,000 Tempoh tamat umur penyertaan Berdasarkan umur peserta antara 18 - 23 tahun Tempoh perlindungan : 6 - 22 tahun MENABUNG UNTUK MASA DEPAN ANAK ANDA SAMBIL MENIKMATI PULANGAN YANG LEBIH BAIK Model IKHLAS kami membenarkan bahagian yang lebih besar daripada akaun peserta digunakan untuk tujuan pelaburan di mana ini membolehkan peserta menerima kadar pulangan yang lebih optima. Ia juga membenarkan peruntukan pendapatan pelaburan dan lebihan yang lebih kerap kepada akaun pelaburan. Pelaburan semula pendapatan pelaburan dan lebihan ini sesegera mungkin, menjadikan jumlah perolehan pulangan keseluruhan adalah lebih baik. IKHLAS MOTOR TAKAFUL "Is your vehicle covered with the right protection?" IKHLAS MOTOR TAKAFUL IKHLAS MOTOR offers two types of motor coverage, the IKHLAS COMPREHENSIVE MOTOR and IKHLAS THIRD PARTY MOTOR. What IKHLAS Motor covers? IKHLAS COMPREHENSIVE MOTOR The coverage pays you in the event of loss or damage to your vehicle as well as third party legal liability. It covers the death or injury to a third party, as well as damage to a third party’s property as a result of an accident arising out of the use of your vehicle. IKHLAS THIRD PARTY MOTOR It covers the amount of which you or your authorized driver is legally liable to pay for third party’s death, injury or property damage arising out of the use of your vehicle. OPTIONAL BENEFITS The following benefits will be made available with additional contribution:- • Passenger Liability • Liability to passengers • Windscreen Breakage • Strike, Riot and Civil Commotion • Flood and Storm • Radio Cassette System Why IKHLAS Motor? BANTUAN IKHLAS 24 HOUR ROAD ASSISTANCE SERVICE For IKHLAS COMPREHENSIVE MOTOR, in the case of accidents this service will get your vehicle towed to our nearest panel workshop (free towing up to RM200.00). e-COVERNOTE Immediate issuance of new and renewal of cover. AUTO POLICY REMINDER (via SMS) We ensure that all participants be reminded on their next motor policy renewal date. FAST CLAIMS APPROVAL Fast approval of repairs and approval based on original parts pricing. Produk-produk lain yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas: IKHLAS PREMIER INVESTMENT-LINKED TAKAFUL IKHLAS LIFESTYLE TAKAFUL IKHLAS CAPITAL INVESTMENT-LINKED TAKAFUL for more details :http://www.takaful-ikhlas.com.my "Kehidupan penuh dengan ketidaktentuan......Jadi, rancanglah dengan bijak untuk melindungi kehidupan anda yang tidak ternilai" Allah will always help his servant for as long as he helps others. (Narrated by Imam Ahmad and Imam Abu Daud) TAKAFUL IKHLAS - SAVINGS - PROTECTION - INVESTMENT - MOTOR INSURANCE

Keywords: Management

Contact nadyha management & services

Email

Print this page

Share